Sentralt Steds Register Tips

1 Du kan markere blokker med linjer ved først å klikke på topplinjen, og deretter trykke og hold nede Skift-tasten på tastaturet mens du klikker på bunnlinjen i blokken.

2 Du kan legge til ikke-sammenhengende linjer ved å holde nede Ctrl-tasten på tastaturet og klikke på de ønskede ekstra linjene. (Etter bruk av Ctrl-tasten kan du ikke bruke Shift-tasten igjen i samme utvalg.)

3 Kortnavnetavnet vises her når du markerer Long Location Name i listen. Korte navn kan brukes på rapporter med stramme begrensninger.

4 Ved å klikke på Rediger kan du legge til et kort stednavn, notater og breddegrad / lengdegradinformasjon til det fremhevede stedet.

5 Du kan raskt kombinere variasjoner på samme sted til ett sted.

6 Ved å klikke på Alternativer kan du slette, merke, kombinere duplikater, rense ubrukte steder, importere plasseringslister fra andre familiefiler, skrive ut listen eller kartet, og mer.

7 Du kan legge til bilder, lyder, videoer og dokumenter til alle steder.

8 Du kan redigere enkeltpersoner som bruker et sted.

9 Du kan markere to forskjellige steder i listen, klikke på Globe-knappen og deretter velge Distance and Bearing Calculator for å finne avstanden og retningen mellom de to stedene.

10 Med knappen Sorter kan du vise listen i forskjellige sorterte bestillinger, noe som ofte gjør det lettere å se variasjoner på et sted som er det samme stedet.