Personinformasjonvindu Tips

1 Når du klikker på en feltetikett, gjentar du innholdet i feltet fra den siste posten som er lagret. (Dette er det samme som å klikke Gjenta eller trykke Ctrl-R.)

 

2 Hvis det er notater for et lokasjonsnavn, endres ikonet ikon3 * til ikon4 * .

 

3 Dette tallet viser hvor mange år siden personen ble født. Du kan slå dette nummeret av og på ved å høyreklikker verdien.

 

4 Ved å klikke kan du legge til en adresse, notater og bilder til arrangementet. Når disse er til stede, blir pluss signalet fra grått til blått. Ved å klikke åpnes Geo Location Database for verdensomspennende stedoppslag.

 

5 Disse tallene angir alderen som hendelsen skjedde.

 

6 Høyreklikk på en av taggfeltene åpner vinduet Avansert merking hvor du kan merke forfedre og etterkommere linjer og mer.

 

7 Sjekk denne knappen når du har bekreftet at uvanlig informasjon, for eksempel å ha blitt født når foreldrene var svært unge (eller veldig gamle), er riktig å ekskludere denne posten fra ytterligere inkludering i en potensiell problemrapport.

 

8 Høyreklikk på Klipp utklippstavlen viser en liste over lagrede klippebord, slik at du raskt kan laste forskjellige konfigurasjoner. Venstre klikke viser innholdet i utklippstavlen og lar deg endre det.

ikonet 3

ikonet 4