Legg Inn Kilder

Etter at man har lagt inn informasjon om personen man finner, er det viktig at man også legger inn kilden til denne informasjonen. I Personinformasjon bildet finner man et ikon som er 3 bøker (se rød pil) Den ser for øvrig lik ut på alle steder der det er naturlig å legg inn kildehenvisning. Klikk på ikonet for å åpne kildehenvisningsbildet. Pass på at man står i feltet som kildehenvisningen skal legges inn for. I dette eksempelet født.

Man ser at Født er uthevet med blå farge.(rød pil) Dette fordi man stod i det feltet når man valgte og legge til kilder. Ønsker man og evt endre dette, kan man klikke på det feltet som kilden skal inn for. Har man lagt inn kildegrupper kan man klikke på Henvis til en sentral kilde… (grønn pil)

Her vil man få oversikt over alle kildegrupper man har lagt inn på forhånd. Har man ikke lagt den inn, kan man velge ny for å lage ny kildegruppe. Men vi har lagt inn skannede kirkebøker fra før. Klikk på «Skannede Kirkebøker» (rød pil) Og deretter på «Velg» (grønn pil), slik at man kan legge inn detaljer for kildehenvisningen.

Man ser følgende bilde. Gå nå til stedet der du skal hente inn kildehenvisningen fra . I dette tilfelle Skannede kirkebøker fra digitalarkivet i nettleseren .

 Man har lagt inn informasjon om Laurits ( se gul boks) Det er en funksjon på siden til digitalarkivet som gjelder alt av skannet materiale. Som fungerer slik at den tar med seg detaljinformasjon og link til den valgte hendelse/side man skal legge inn kilde fra. Du finner den på raden for verktøy. Se rød pil og gul boks. Ved å klikke på den kopierer man inn til utklippsboka på pc . (Du vil ikke se denne, men den ligger lagret i minnet til utklippsbok) Følgende tekst i dette tilfelle.
«Vestfold fylke, Sem i Sem, Ministerialbok nr. I 12 (1905-1915), Fødte og døpte 1906, Side 14-15
Brukslenke for sidevisning: 
https://media.digitalarkivet.no/kb20051014010009»

Gå tilbake til bilde i Legacy.

Under fanen Detaljinformasjon, finner dere feltet Kildedetalj. Klikk inn i feltet og bruk kombinasjonen «Ctrl +V» på tastaturet for å lime inn . Eller høyre klikk på musa og velg lim inn fra hurtig menyen som kommer frem. Som man ser av bildet under så kommer samme teksten inn som hvis i teksten før her. Hvis det ikke er noe tekst eller feil tekst gå tilbake i nettleseren, og gjenta operasjonen ved og klikke på knappen for kopier «kildeinformasjon til utklippstavlen». Lim inn på nytt.
Som man ser under er det noe detaljer vi skal legge under fane « Media» . Tekst i rød dialogboks skal ligge her.

Men teksten i den gule dialogboksen  markerer man ved å holde inn venstre museknapp. Dra over teksten og slipp . Teksten vil da bli markert . Og man bruker kombinasjonen «Ctrl+x» på tastaturet for å klippe ut. Eller høyreklikk på musa og velg klipp ut fra hurtigmenyen.

Klikk på fanen «Media» (rød pil)  Og deretter på «Legg til media» ikonet på høyre side (rød pil) Og nok en gang på «Legg til media» (rød pil (bilde 2)) fra menyen som kommer frem velger man «Internett nettsted» (rød pil(bilde3))

Her finner man feltet «URL til nettsted:» Klikk inn i feltet og bruk kombinasjonen «Ctrl +V» på tastaturet for å lime inn . Eller høyreklikk på musa og velg lim inn fra hurtigmenyen som kommer frem. Som man ser av bildet under så kommer teksten inn som man klippet ut fra detaljinformasjonen. Her er det viktig å fjerne teksten «Brukslenke for sidevisning:» Marker teksten ved å klikke bak «:» med musmarkøren og hold inn venstremuse knapp og dra frem over til teksten er markert. Slipp venstre museknapp . Klikk på knapen «Delete» på tastaturet . Teksten skal se ut som eksempel under den gule pila. Legg inn Bildetekst eks. Dåp. Hvis det er ønskelig kan man legge inn Dato (grønn dialogboks) for innlegging av kilden. Og en kort beskrivelse for linken (bål dialogboks). Klikk på «OK» når man er ferdig.

Man ser her at det er kommet et ikon for et nettsted med tekst under «Dåp» eller hva man har skrevet inn som tekst. Du ser også informasjonen under . Klikk på Lukk .

Som man ser er det nå kommet en asterisk eller stjerne på fanene: Detaljinformasjon og media. Det vil si at det er informasjon under disse. Man vil få en forhåndsvisning at kildedetaljen slik som det evt vil se ut i en rapport 

 Som man ser i bildet under er det nå en kilde knyttet til hendelsen «Født» Man ser også at det er en forhåndsvisning av hvordan den ser ut på en utskrift . Det er også en astrixs * på media , noe som forteller oss at det er en lik eller dokument/bilde knyttet til Kilden. Klikk Lukk når man er ferdig.

Man er nå tilbake til «Personinformasjon» som man ser av de grønne pilene, er det nå kommet farge på Født, i og ikonet for kilder. Det betyr at det er knyttet kilde til disse feltene. HUSK Å TRYKKE LAGRE.