Kronologi Vindu Tips

1 Du kan markere og kopiere informasjon fra denne visningen og lime den inn i e-postmeldinger eller andre dokumenter. Fordi dette er en Rich Tekst-visning, beholdes noe formatering.

 

2 Når du klikker på Rediger, får du opp informasjonsskjermen for personen der du kan legge til eller endre informasjon og hendelser.

 

3 Når du klikker på Skriv ut, sendes kronologisk visning til skriveren.

 

4 Når du klikker Valg, kan du velge hva som skal vises i Chronology View og Chronology Report.

 

5 Ved å klikke på Rapport kan du formatere og skrive ut en kronologisk rapport med en tidslinje og alderskolonne. Denne rapporten skrives ut i farger hvis skriveren støtter den.

 

6 Ved å klikke på Lagre kan du lagre kronologisk visning som en fil med Rich Tekst Format som du kan sende til andre.