Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Hva finner du her? En mann som har slektsforskning som sin store hobby. En hobby jeg har drevet med siden 1999 og jo mer jeg finner jo mer spennende blir det. Som du ser er jeg medlem av ganske mange slekts- og historieforeninger, og gjennom disse har jeg laget meg et stort nettverk som jeg kan kontakte når jeg står fast i min forskning. Jeg har vært en del av Vestfold Slektshistorielag i mange år, og sittet i forskjellige verv i styret. Jeg fikk fort ansvaret for datamaskiner og hjemmesider, samt Forum der du kan legge ut spørsmål og få svar på dine intrikate problem. Her er det til enhver tid ganske mye og gjøre, da det aldri slutter og komme nye oppdateringer og virale problem. På Nauen Slektshistoriesenter har vi oppdatert dataparken veldig mye de siste årene, og jeg har et ganske stort daglig vedlikehold på disse. Jeg underviser i forskjellige datarelaterte emner, slektsprogram og slektsider på nett, samt hvordan man skal bruke Google i slektsforskning. Vi har senteret oppe to dager i uka og det kommer mange innom som trenger assistanse ved kjøp av ny maskin der det skal føres over fra gammel maskin eller installeres nye program. Det er alltid noe nytt og lære seg og nettopp dette er det jeg trives ekstra godt med. Man blir stadig vekk utfordret på noe nytt. Jeg har også vært nettsideansvarlig i prosjektet Digital Bygdebok på Tjøme, som har utviklet seg til et kjempeprosjekt. Mange medhjelpere har jeg hatt i denne prosessen og mange spennende kontakter som kommer med stoff fra ulike sjangre innen lokalhistorien. Her vil vi fortsette å utvikle siden i årene som kommer. Et tilsvarende prosjekt for Botne er i gang, men det ligger noen år inn i framtiden. Så da vet du litt om en datanerds hverdag. Vil du vite mer, kan jeg treffes i slektshistoriesenterets åpningstid.

Photo - Foto

Links - Linker

Genealogy - Slekt

Photo - Foto

Verdien av gamle bilder Et spørsmål som skulle være unødvendig og stille, men med tanke på alle de gamle bildene som kastes hvert år, er spørsmålet gyldig. Har det noen hensikt og ta vare på gamle bilder ingen vet hvem eller hva er. Vi svarer med et rungende JA. Alle bilder som noen gang blir tatt er frosne tidsbilder av det som skjedde akkurat da. Og så mye de kan fortelle. Mennesker, moter, interiør, natur, arbeid, hverdag, sosiale sammenkomster, jubileer, foreninger, gjenstander, arkitektur. Lista er endeløs. Har man kastet bildet er dette borte for alltid. Hjelp oss og ta vare på disse unike tidsbildene. Vi samler for evigheten, slik at man om flere generasjoner kan gå tilbake og se hvordan enkeltmenneskenes hverdag var. Dette er historie, unik historie. Vi er dets forvaltere, og vi må fortelle hvert enkelt bildes historie. Et bilde kan fortelle mer enn tusen ord.

Links - Linker

«Kjappe linker for slektsforskere» Denne siden ble i utgangspunktet laget for nye og gamle slektsforskere som oppsøkte Slektsenteret på Nauen (utenfor Tønsberg). Senteret drives av Vestfoldslektshistorielag. Senteret er åpent hver tirsdag fra kl. 10.00 – 15:00, onsdag fra kl. 10.00 – 20.00 Vestfoldslektshistorielag Tar imot forslag til linker.

Genealogy - Slekt

Det er en spennende og tidkrevende hobby. Man finner mye spennende og interessant. Ligger mye jobb bak her 

Prosjekt Botneslekt

Prosjekt Tjøme digital bygdebok

Prosjekt Botneslekt

Vestfold Slektshistorielag har startet opp prosjektet Digital Bygdebok Botne. Det er Svein-Åge Wærhaug-Mathisen står for den tekniske gjennomføring. Kurt Fjellhegn, Egil Theie og Svein-Åge Wærhaug-Mathisen jobber med å samle inn og registrer personer som har sitt opphav i Botne i Vestfold. Her er det pr dags dato data for flere enn 22 000 personer.Fra skannede kirkebøker og annet materiale om slekter og eiendommer i Botne.

Prosjekt Tjøme digital bygdebok

I mange år har styret og medlemmer av Tjøme historielag hatt ett brennende ønske om å få laget en ny bygdebok for Tjøme, og her må vi spesielt få nevne en av de største pådriverne, Bjørn Holt Jacobsen, som ut fra sine private samlinger har hatt et sterkt ønske om at dette skulle formidles på en eller annen måte til sambygdinger. Han har imidlertid en stor bidragsyter i dette prosjektet og som den lokalpatriot han er, har mange fått ta del i hans enorme spennvidde og kunnskap om øyas historie. Det har som alle andre steder i landet vært mange entusiaster, men tiden løper fra oss og økonomien er ikke alltid på vår side. Høsten 2015 kom slektsforskerne Svein Åge Mathisen og Kurt Fjellhegn i kontakt med Tjøme historielag og bl.a. med bakgrunn i Svein Åges eminente datakunnskaper og Kurts store database med Tjømeslekt tente de på ideen og satte i gang med et forprosjekt, der ting ble prøvd ut, og samtidig følte de seg fram i forhold til historielaget og hva de mente om dette. Ganske fort ble dette et nært samarbeide og stadig flere personer fattet interessen for ideen. En meget god medhjelper er Gerd Norma Berntsen som har det utroligste i sine skuffer og skap, og ikke minst en fantastisk glede i historiefortelling. Men den virkelig store historieformidleren kom i det Else Laila Cranner begynte å øse fra den gang da.