Fotogalleri Tips

1 Stjernen (*) angir det Foretrukne bildet som vises på skjermen og skrives ut på rapporter. (Du kan også skrive ut utklippsbokrapporter inkludert alle bildene fra en person.)

  2 Høyreklikk på et bilde viser en snarveismeny hvor du kan klippe, kopiere, lime inn, angi foretrukket og redigere.

  3 Du kan endre rekkefølgen på bildene ved å dra og slippe.

  4 Du kan merke ett eller flere bilder for å indikere hvilke du vil inkludere i lysbildefremvisninger og på utklippsbokrapporter.

  5 Når du klikker på stjerneknappen, setter du gjeldende bilde som ønsket.

  6 Du kan skanne bilder direkte fra Legacy, og legge dem til den aktuelle personen.

  7 Du kan velge hvilke hendelsesbilder som skal vises i Picture Gallery.

  8 Du kan velge antall bilder som skal vises om gangen på dette skjemaet. (1 til 20.)