Dåps Notater

Åpne personinformasjon bildet. høyreklikk på + ved dåpsfeltet. Man får nå opp en hurtigmeny, velg Dåpsnotater.

Man får nå opp en ny dialogboks. Her er muligheter for å legge inn informasjon om dåpen. Det er muligheter for en enkel redigering av det man skriver inn. Man har også muligheter til å legge inn kildehenvisning. Man har også tilgang til spesial tegn. Klikk på lagre når man er ferdig. Og du er tilbake i personinformasjons bildet. Det er mulig å endre informasjon i etter tid.

På meny linjen velger man Rapportmeny under Min Verktøylinje. I dette tilfellet velger vi Person fra faneoversikten. For å se hvordan informasjonen som du la inn under dåpsnotater tar seg ut i rapporten, velger du forhånd vis

Her ser man hvordan det vil se ut i en av rapportene. Legg merke til at det står Dåpsnotater

Man kan velge Notater fra likonlista i persoinformasjonsbilde.Informasjonen vil se litt annerledes ut i rapportene. Denne notat boka er ment for generell informasjon. Det er ikke feil å legge inn informasjon om evt dåp her men litt lett for å bli «borte» hvis det blir mye informasjon i dette feltet.

Husk at man er konsekvente når dere legger inn informasjon i Legacy. Slik at man vet og husker hvor man har informasjon.

På menylinjen velger man Rapportmeny under Min Verktøylinje, og i dette tilfelle velger man Person fra faneoversikten. For å se hvordan informasjonen som man la inn under dåpsnotater tar seg ut i rapporten. Velge Forh.vis

Som man ser ut av eksemplet, er dåpsinformasjon nå kommet under Generelle. Jeg personlig synes det er mere riktig at det kommer under Dåpsnotater.