Bruk Søk i Legacy

Velg -SØK- på menylinjen , velg -Finn- . 

Velg detaljert søk

  • I dette eksemplet skal vi bruke:
    Mann
    Født etter 1872 og før 1901
    Døde etter 1917
    Navn Brown

Hvem:

Her velger man Mann, fra valg meny

Hvor:

Her velger man Født dato, fra valg meny

Hvordan:

Her velger man Før, fra valg meny

Hva:

Her skriver man inn 1901. Klikk der etter på Lag Liste, som man finner i ned kant av bilde

Man får frem resultatet.. Som man ser er det 67 personer som høre til under disse søke valgene.

Klikk så på søk , velg finn. Man er da tilbake til startbilde igjen.

Klikk i felte for andre vilkår, marker for og

Hvem: Her velger man Person, fra valg menyen

Hvor: Her velger man født dato, fra valg menyen

Hvordan: Her velger man Etter, fra valg menyen

Hva: Her skriver man 1872, klikk på lag liste.

Man får frem resultatet. som man ser er det når 18 personer som hører til under disse søke valgene.

 

Klikk på søk, velg finn…Man er da tilbake startbilde igjen

 

Tredje vilkår, marker for og

Hvem: Her velger man Person

Hvor: Her velger man dødsdato

Hvordan: Her velger man Etter

Hva: Her skriver man inn 1917klikk på lag liste.

Som man ser er det nå kun 15 personer som hører til under disse søke valgene.